Reïncarnatie

Reïncarnatie (60 x 80)

09/03/2014

Je hoeft niet gelovig te zijn, of in de reïncarnatie te geloven om te weten dat alle leven is opgebouwd uit energie, atomen, moleculaire structuren, verbindingen en zich vermenigvuldigende cellen, die zich ontwikkelen tot allerlei vormen van leven. Zo ook de mens, wiens stoffelijke vorm – want er is ook een spirituele vorm – onderhevig is aan een cyclus van geboorte, leven en dood, waarna weer hij opgaat in het grote geheel, ‘de grote energie’, die zich doorlopend regenereert om vervolgens weer bron te zijn van nieuw leven in een oneindige kringloop van sterven en wedergeboorte.

Dat is niet enkel het geval voor de mens, doch tevens voor de natuur en voor deze wereld en voor het hele universum, dat nog steeds groeit en waarbij elke stervende ster de nodige bouwstenen levert voor de (weder) geboorte van vele nieuwe sterren. Voor elk einde, ook dat van de mens, is er een nieuw begin.

Elke vorm van leven zorgt voor zijn eigen continuïteit.

Plaats een reactie