Touched by love

Touched by love (100 x 120)

04/04/2014

Is een verhaal dat zich eerder in de persoonlijke sfeer afspeelt. In het centrum van het schilderij, herkenbaar aan de kasteel- en kerktoren, de Schelde, en de monding van de Rupel, Rupelmonde. Het statige huis rechts is een 19e eeuwse neoclassistische woning, sinds generaties en tot op heden bewoond door onze familie.

Dagdromen

Dagdromen (30 x 40)

04/04/2014

Kunst zonder zin en ziel is zinloos en zielloos. Inhoud is dus belangrijk, hoewel bepaalde ‘kenners’ en zelfs kunstenaars het daar niet mee eens zijn.

Universum

Universum (40 x 50)

04/04/2014

Alles heeft zijn plaats in het universum, ook de mens. Jammer genoeg is die zich daar niet steeds van bewust. Indien hij dat wel was, zou hij zichzelf niet zo belangrijk vinden, steeds ‘vooraan’ willen staan, zich ‘meester’ voelen van hemel en aarde.

Geboorte van een nieuwe wereld

Geboorte van een nieuwe wereld (40 x 50)

04/04/2014

Zoals het weidse, ongerepte Scheldelandschap in mijn werk vaak een symbool is voor de wereld waarvan ik droom, zo ook laat ik hier die wereld geboren worden als vrucht van een universele bloem, die een belofte inhoudt van pure liefde, schoonheid en belangeloosheid.

Herbronnen

Herbronnen (80 x 100)

04/04/2014

Hoewel we goeddeels ‘gedetermineerde’ mensen zijn, zijn we toch stuk voor stuk specifieke individuen,
beschikken wij over een eigen vrije wil en mening, een eigen creativiteit en recht op zelfbeschikking.
Toch verkiezen velen niet op zoek te gaan naar ‘zichzelf’.

Malle molen

Malle molen (30 x 40)

04/04/2014

“In de mallemolen van het leven, draait iedereen zijn eigen rondje mee”. Het is de aanvangszin van een liedje, maar tegelijk een stuk realiteit. Iedereen die het volle leven instapt, stapt op de mallemolen van het leven.

Meditatie

Meditatie (75 x 95)

04/04/2014

Hoewel het bestaan van ieder “zijn” de invloed ondergaat van dat ene “zijn zonder bijkomstigheden”, toch komt zijn kracht, zijn schoonheid eveneens van binnenuit, vanuit zichzelf. De zuiverheid van zijn gedachten en gevoelens zullen grotendeels zijn handelen bepalen, zijn streven naar het vervolledigen van z’n “zijn”, z’n harmonie met zichzelf en de wereld rondom hem.

Water (reeks Levenselementen)

Water (reeks Levenselementen – 40 x 50)

04/04/2014

Mag het licht
vreugde en schoonheid brengen,
uw hart en geest bezielen
moge het water,
eindeloze bron van alle leven,
u vrijheid schenken en geluk,
en uw geest zuiveren.

Vuur (reeks Levenselementen)

Vuur (reeks Levenselementen – 40 x 50)

04/04/2014

Dat brandt zonder te verteren, warmte brengt, en de liefde laat openbloeien.

Ontmoeting met de geschiedenis - midden

Ontmoeting met de geschiedenis (100 x 80, 100 x 120, 100 x 80)

04/04/2014

Van de Babylonische, over de Egyptische en Romeinse ‘beschavingen’, dwars doorheen 20 eeuwen, tot op heden, hebben mensen getracht de wereld te ‘beheersen’. Van alle wezens op deze planeet, is de mens veruit het meest intelligente. Doch al te vaak heeft hij die gave misbruikt om zijn medemens te onderdrukken, zelfs te verdrukken.

Oudere berichten