Communicatie

Communicatie (80 x 100)

04/04/2014

In de natuur is er een verband tussen alles en iedereen, en de mens is eenvoudigweg een onderdeel van de natuur. Omdat diezelfde mens echter is gaan geloven dat hij de gehele wereld beheerst, is hij er het contact mee verloren. Hij luistert niet meer, en is bijgevolg de taal van en de omgang met de natuur verleerd.

Nocturne

Nocturne (30 x 40)

04/04/2014

Van Dale zegt dat een ‘nocturne’ onder meer een muziekstuk is met een dromerig en romantisch karakter. En omdat je met enige fantasie de muziek bijna kunt horen bij het bekijken van dit werkje, er een zekere dromerigheid en romantiek van uitgaat, heb ik niet kunnen nalaten het deze mooie titel te geven.

Waar de sterre bleef stille staan

“Waar de sterre bleef stille staan…” (40 x 50)

04/04/2014

Iedere mens gaat vanaf zijn geboorte “op weg”, op zoek naar zijn of haar gekozen doel in het leven. Sommigen kiezen zeer bewust en gaan vastbesloten en recht op hun doel af. Voor heel wat anderen wordt het een moeilijke tocht.

Begoocheling

Begoocheling (50 x60)

04/04/2014

We ervaren het elke dag opnieuw bij het lezen van ons dagblad, het bekijken van een groot deel van de tv-programma’s. Het merendeel van wat we te lezen, te zien of te horen krijgen is ‘begoocheling’. Doch aan die begoocheling zijn, zoals aan vele dingen, een positieve en een negatieve zijde.

Tijdcyclus

Tijdcyclus (30 x 40)

04/04/2014

Alle gebeuren heeft zijn plaats in het ‘grote tijdsgebeuren’. Zo ook de mens, hij is slechts een fractie in tijd en ruimte. Voor hem begint zijn korte verblijf op deze aarde bij zijn geboorte.

Obsolete

Obsolete (70 x 80)

04/04/2014

Velen hebben het moeten ervaren en zovelen ervaren het nog elke dag opnieuw. Ondanks hun vele kwaliteiten, opgedane ervaring en inzet, worden ze plots uit het ‘circuit’ gehaald en staan op de stoep, bedankt voor de ‘bewezen diensten’, al dan niet met een cheque in de hand, verbijsterd, vol ongeloof…

Vrij

Vrij (30 x40)

04/04/2014

Hier wil ik u graag vergasten op een stukje poëzie, dat u wellicht eens rustig kunt lezen.

Als de wind
je zijn adem schenkt
en de zon
haar licht
in je ogen legt
je tot leven wekt
en je hart doet slaan
laat het dan kloppen voor mij

Scheppingsdrang

Scheppingsdrang (40 x 50)

04/04/2014

De kunstenaar is meestal sterk betrokken bij al wat hem omringt. Vaak sociaal geëngageerd heeft hij een kritisch oog voor het reilen en zeilen van de gemeenschap, en alles wat met de menselijke bedrijvigheid te maken heeft.

De teerling is geworpen

De teerling is geworpen (80 x 100)

02/04/2014

Elk schilderij is een hoofdstuk, groot of klein, in m’n eigen “boek des levens”, dat gebaseerd is op de ervaringen van elke dag zoals we die allemaal kennen. Voor mij heeft kunst dus een dubbe1e waarde,
een “artistieke” en een “therapeutische”.

Het onderbewustzijn

Het onderbewustzijn (70 x 100)

02/04/2014

Ondanks de soms schijnbare rust, gaat er een storm van gedachten door ons heen die ons zelden gerust laat. Onbewust komen ze op ons af, als stormende paarden, met slechts dat ene rustpunt van de
“geliefde aanwezigheid”.

Oudere berichten