Nocturne

Nocturne (30 x 40)

04/04/2014

Van Dale zegt dat een ‘nocturne’ onder meer een muziekstuk is met een dromerig en romantisch karakter. En omdat je met enige fantasie de muziek bijna kunt horen bij het bekijken van dit werkje, er een zekere dromerigheid en romantiek van uitgaat, heb ik niet kunnen nalaten het deze mooie titel te geven.

Doch eigenlijk onderschrijft het mijn geloof dat, als er een einde komt aan mijn bestaan in zijn huidige vorm, ik opga naar het ‘Licht’, en deel zal uitmaken van de grote energie. En het tafereeltje gaat zelfs iets verder. Het zaad wordt door de wind verspreid, en als het op vruchtbare bodem valt, zal het opnieuw uitgroeien tot een sterke plant en vruchten dragen.

Wat overblijft van ons, zijn wellicht onze gedachten, het goede, doch ook het minder goede dat we aan anderen hebben doorgegeven. Wij zijn dus wel degelijk medebepalend, en mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze leefwereld ‘na’ ons. En dat stemt tot enig nadenken.

Plaats een reactie