Nacht van de schorpioen

Nacht van de schorpioen (70 x 80)

02/04/2014

Dromen zijn bedrog zegt het spreekwoord. Soms waar, doch meestal zijn ze betekenisvol, hoewel de verklaring niet steeds voor de hand ligt. Ze zijn vaak een antipode voor de gedachten, een ontladen van vele beslommeringen.

Vrede op aarde

Vrede op aarde (50 x 60)

02/04/2014

Vanuit de kosmische nevels brengt een sterrenwind ons een beeld dat, op het eerste zicht, ‘zoetgevooisd’ is en past bij de tijd van het jaar. In de Kerst periode heeft iedereen het immers over vrede… Wij dus ook, maar bij nader toezicht zit er toch wel een dubbele bodem in dit werk.

Verlangen I

Verlangen I & II (40 x 50)

02/04/2014

Het verlangen naar begrip, liefde, samenzijn en geborgenheid, is voor eenieder de basis van ‘geluk’, een gevoel dat we allemaal nastreven.

Toevallig of voorbestemd?

Toevallig of voorbestemd (60 x 70)

02/04/2014

Een werk dat weer past in het hele scheppingsverhaal waarover we het al eerder hadden.
Vanuit de oerknal vormen zich planeten, en vervolgens allerlei levensvormen. De puzzelstukken beginnen in elkaar te passen, hoewel het hele universum en ook wijzelf, nog steeds verder in ‘wording’, in evolutie zijn.

The great act

The great act

28/03/2014

Het leven is een schouwtoneel, eenieder speelt z’n rol en krijgt z’n deel… De ene echter al wat meer dan de andere, sommige alles, velen…niets… Meer nog, enkel ellende is vaak “hun” deel. Wat in liefde, door ijverige handen werd opgebouwd, wordt vaak door agressie en geweld – gevolg van zucht naar macht en geld – weer afgebroken.

Stille kracht

Stille kracht (50 x 60)

28/03/2014

Dit werkje is voor een goed deel autobiografisch. Iedereen die creatief bezig is doet beroep op de ‘muze’, die stille kracht die hem of haar toelaat zijn of haar emoties, gedachten en gevoelens te veruitwendigen in klank, woord, beweging of beeld. Als een gedachte accuraat en technisch goed gebracht is, spreken we van kunst.

Schepping

Schepping (70 x 80)

28/03/2014

Is een andere voorstelling van de wereld zoals wij die kennen. We beleven als ’t ware een hernieuwd ontstaan van aarde, licht, water en vuur, samengevoegd in een geheel van schoonheid, evenwicht en harmonie.

Reïncarnatie

Reïncarnatie (60 x 80)

09/03/2014

Je hoeft niet gelovig te zijn, of in de reïncarnatie te geloven om te weten dat alle leven is opgebouwd uit energie, atomen, moleculaire structuren, verbindingen en zich vermenigvuldigende cellen, die zich ontwikkelen tot allerlei vormen van leven. Zo ook de mens, wiens stoffelijke vorm – want er is ook een spirituele vorm – onderhevig is aan een cyclus van geboorte, leven en dood, waarna weer hij opgaat in het grote geheel, ‘de grote energie’, die zich doorlopend regenereert om vervolgens weer bron te zijn van nieuw leven in een oneindige kringloop van sterven en wedergeboorte.

Overwinning op de materie

Overwinning op de materie (80 x 100)

09/03/2014

De gedachte ontstaat in de geest, door het verlengstuk van mijn geest, mijn hand, op doek geprojecteerd. Eens de materie bedwongen, ‘naar je hand gezet’, heb je gestalte gegeven aan de gedachte. Gewapend met penseel, verf en pallet, vertel ik mijn eigen verhaal.

Meditatiemoment

04/03/2014

De ondergaande zon groet de aarde. Een vredig melancholisch en tegelijk vredig gevoel bereidt de levenden voor op een weldoende rust van lichaam en ziel. Een moment van meditatie en introspectie.

Oudere berichten