Over mijn symbolische werken

Over mijn symbolische werken

09/02/2014

Met mijn symbolische werken laat ik u zien hoe ik de dingen zie. Of beter nog, hoe ik binnenin verwerk wat zich op mijn netvlies reflecteert, wat ik hoor, kortom, wat ik zintuiglijk waarneem, en hoe ik dit tracht te vertalen in een voortdurende reeks werken waarvan u hier een onderdeel ziet, en die je kan beschouwen als hoofdstukken in een boek. Een “boek des levens”, dat slechts eindigen zal als mijn ogen niet meer zien, mijn handen werkloos worden.

Zij vertellen een verhaal van liefde, geboorte, leven en dood, een verhaal van blijdschap en verdriet, oorlog en vrede. Kortom, het hele menselijke “bedrijf” zoals eenieder van ons dat kent, met een accent op het “individu”. De individuele, vooral geestelijke vrijheid van elke mens, de ongebondenheid van z’n ziel, z’n recht op vrije keuze, z’n unieke schoonheid en z’n verheven intellect.

Ik ga op zoek, over de grenzen van de realiteit naar een meer irreële wereld, tracht de lijn die door mensen werd getrokken tussen het “werkelijke” en het “onwerkelijke” te overschrijden, die grens te verleggen, en me een beeld te vormen van die “andere dimensie”, waarin de geest uitstijgt boven de materie, boven ons gelimiteerd begripsvermogen.

Plaats een reactie