Dirk Maris, kunstenaar

Artistiek cv

07/02/2014

Artistieke opleiding

Dirk kreeg zijn artistieke opleiding (5j.) aan het atelier van Dom Nivardus Müller, priester, Wijsgeer en veelzijdig begaafd kunstenaar. Tegelijk met het “vak”, erfde hij van hem ook de voorkeur voor het metafysische, de kracht van de “geest”, de “ziel”, de filosofie van het “zijn”. Ook zijn filosofische studies droegen hiertoe bij.

Evolutie

Hij zette zijn eerste stappen in de wereld van de kunst in de zestiger jaren, een “Sturm und drang” periode. In de voorbije decennia heeft zijn werk een turbulente evolutie doorgemaakt, van een in aanvang expressionistisch te noemen stijl, over het impressionisme, naar een symbolisch realisme toe.
Hij ontwikkelde hierbij een duidelijk herkenbare eigen stijl, vaak poëtisch, steeds verhalend, en gekenmerkt door een warm, doch sterk koloriet.

Inhoud

De mens staat centraal in zijn werk, voornamelijk de dualiteit tussen “mens” en “geest”. Hij verweeft “waarden” in zijn thema’s, als liefde en geluk, doch stelt zich ook zeer maatschappij- kritisch op. Hij wordt voornamelijk geïnspireerd door dagdagelijkse ervaringen, wat hem boeit in de maatschappij, doch ook wat hem tegen de borst stoot. Hij peilt in de diepten van de ziel, en tracht via z’n kunst antwoord te geven op de gerezen vragen.

De figuren die hij schildert zijn vaak “fictie” of “aangepaste” werkelijkheid, en hebben slechts het “in beeld brengen” van zijn ideeën als functie. Het mystieke en filosofische spreken hem sterk aan. Jaren van evolutie, technische en geestelijke groei, geven z’n werk een boeiende, nog steeds groeiende zeggenschap.

Grafische referenties

Hoewel overwegend schilder, treedt hij regelmatig naar buiten met grafisch werk, een discipline waarin hij eveneens een eigen stijl ontwikkelde. Er verschenen reeds heel wat illustraties, kunst mappen, en etsenreeksen van zijn hand, zowel in vlakdruk, diepdruk, als hoogdruk. De hoogdruktechnieken dragen echter zijn voorkeur weg.

Artistieke loopbaan

In 35 jaar tentoonstellingsleven, heeft Dirk Maris reeds vele tientallen tentoonstellingen op zijn actief, individueel en in groep, voornamelijk in eigen land, doch ook daarbuiten. Zijn werk bevindt zich zowel in openbaar als in particulier bezit, in binnen- en buitenland. Zo werd hem in 1986 de Amerikaanse onderscheiding “Knight of Merit” toegekend voor zijn
artistieke bijdragen aan de Albert Sweitzer Society.

De kunstenaar beschikt over z’n eigen atelier en kunstgalerij, “ontmoetingsplaats” voor kunstenaars, kunstminnenden, en voor iedereen die noodzaak heeft aan menselijk contact. Vanuit dit engagement is hij tevens organisator en gastspreker van menige tentoonstelling.

Hij was jarenlang lid van de stedelijke adviescommissie voor schone kunsten, het wereldvermaard grafisch centrum “Ex-Libris”, en is momenteel lid van het bestuur van de cultuurraad, en van de raad van bestuur van het Cultureel Centrum Sint-Niklaas. Hij is tevens ondervoorzitter en lid van de redactie van de heemkundige kring Nieuwkerken.

Plaats een reactie