Een wonderlijk proces

Een wonderlijk proces (110 x 120)

11/02/2014

Elke geboorte is een wonderlijk proces, vol ongekende beloften en mogelijkheden, die zich langzaam zullen ontplooien en groeien naar volwassenheid. Dat geldt voor de mens zowel als voor de hele kosmos. In de gewelddadige energie, de gas- en gloeiende waterstofwolken die door een stervende ster tot ver in het heelal worden verspreid, zit alle materie, nodig voor de aanmaak en vorming van een nieuwe Melkweg. In de moleculaire wolk zit een hoop materiaal dat slechts wacht om door een toevallige samenloop van omstandigheden een eigen kernfusie reactie op te starten en zo de nieuwe sterren tot leven te wekken. Die zullen vervolgens uitgroeien tot nieuwe zonnen, bron van leven voor nieuwe gordels van planeten, die op hun beurt uit haar schoot zullen ontstaan.

Het is een ietwat gebanaliseerde voorstelling van een complex proces, dat in zekere zin vergelijkbaar is met het ontstaan en de evolutie van alle leven, dus ook van het menselijk leven op deze planeet. De groei naar volwassenheid is een langdurig en gecompliceerd proces. En afgaand op zijn huidig gedrag heeft de mens, hoewel ‘gevorderd’, toch nog een hele weg af te leggen alvorens tot volledig ‘wasdom’ te zijn gekomen… Doch daarover meer in andere hoofdstukjes.

In ‘dit’ werk ziet u uit chaos stilaan orde wordt geschapen. Bouwstenen als aarde, licht, vuur en water worden aangebracht, alsook de vormen, de dagen, met zonsop- en ondergang, de bloemen en planten, de kristallen en gesteenten, en tenslotte ook de mens, intrinsiek goed, voorzien van warme gevoelens en emoties als liefde, met het vermogen het eigen lot in handen te nemen. Dat alles samengevoegd in een geheel van schoonheid, evenwicht en harmonie. Een perfecte wereld in wording. En naar ons gevoel is het een bovennatuurlijke, voor ons begrip alleszins moeilijk te verklaren ‘Orde’, die dit alles dirigeert.

Plaats een reactie