Gesternte

Gesternte (90 x 100)

13/02/2014

Mens en wereld, een onderdeel van een immens universum. We zijn een klein deeltje in een reusachtig raderwerk, een hogere orde. De stand van de wetenschap stelt ons in staat daar enig inzicht in te krijgen. Doch er bestaat wellicht nog heel veel tussen hemel en aarde, waarvan wij zelfs nog geen vermoeden hebben. De mens is, in lichaam en ziel, een deel van een veel grotere samenhang, van een kringloop, waar het ene het andere beïnvloedt. Het is dus niet te verwonderen, dat de mens invloeden ondergaat van zon en maan, van de stand van de sterren.

Is het niet zo dat de winterse duisternis ons humeur en gezondheid negatief beïnvloedt? Het licht en de warmte van de zon een positieve invloed hebben? De volle maan een impact heeft op de natuur, doch ook het gedrag en het lichaam van heel wat mensen?
Dat zijn fenomenen die we allemaal kennen, die omzeggens wetenschappelijk bewijsbaar zijn. Doch de gemoedsgesteltenis van de mens, vaak ook oorzaak van zijn gedrag, wordt door heel wat meer ‘elementen’ van buitenaf bepaald. Die kunnen van fysische, doch ook van metafysische aard zijn. Positieve, zowel als negatieve energie zijn medebepalend voor onze innerlijke gemoedsgesteltenis. Iemand die zich naar ziel en lichaam weet te verheffen, b.v. door meditatie en introspectie, zal zich meer één voelen met de aarde, zon, maan en planeten, het universum. Lichaam en geest komen in volmaakte rust en harmonie met het ‘geheel’.

De absolute ‘verenigbaarheid’, de wijze waarop de verschillende dimensies van je persoonlijkheid met elkaar samengaan zijn dan weer uiterst belangrijk m.b.t. het ‘functioneren’. Je ‘innerlijke verenigbaarheid’, of de wijze waarop de verschillende dimensies van je eigen persoonlijkheid samengaan. Je ‘externe verenigbaarheid’, of hoe je met anderen omgaat, welke mensen of ervaringen je aantrekt of aantrekkelijk vindt. Je ‘innerlijke verenigbaarheid’ is steeds sterk in samenhang met je ‘externe verenigbaarheid’.
De dimensies in je eigen persoonlijkheid worden gesymboliseerd door de Zon, de Maan en de Planeten. Zij vormen samen een eenheid, waarvan je dus een wezenlijk deel bent.

Je externe verenigbaarheid, in samenhang met de eigenschappen die aan bepaalde planeten worden gegeven of gegeven zijn, zal dan weer mede bepalend zijn voor je relaties, wie je lief kan/zal hebben, voor wie afkeer of fascinatie enz.
Er zijn vele studies gemaakt omtrent de planetaire invloeden op de mens, op het tijdstip van zijn geboorte, het verloop van zijn leven. Vele van die studies trachten aan te tonen dat je zelf je leven in positieve zin kan laten verlopen door in te spelen op de onderlinge posities van de Zon, de Maan en de Planeten, met de twaalf tekens van de Dierenriem.

Zelf ga ik niet zo ver, doch mijn geloof in ‘de samenhang, de invloed én het doel’ van de gehele schepping, en alles wat daarin bestaat en beweegt, gaat wel heel ver. Vandaar mijn interesse in de materie die ik, bij wijze van meditatie, op eigen manier en inzicht heb voorgesteld.

Plaats een reactie